קונג פו דרך לב הדרקון THE DRAGON HEART WAY KUNG FU

Photos by שם סטולר, Aug 26, 2011 – תמונות של קבוצת הקונג פו דרך לב הדרקוןצילום סיון צדוק

Vodpod videos no longer available.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s